Συνέδρια

Eνημέρωση για τα συνέδρια που λαμβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο με θέμα την διαμεσολάβηση και την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

conferencecrop