Σκοπός

Οι πολύχρονες δικαστικές διαμάχες, η υπερφόρτωση των δικαστηρίων με τις όποιες δυσλειτουργίες που αυτή συνεπάγεται οδηγεί αναπόφευκτα στην αναζήτηση νέων τρόπων εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών.

Αποτελεί επιτακτική πλέον ανάγκη η στροφή και της ελληνικής έννομης τάξης στην ενίσχυση της χρήσης και άλλων τρόπων επίλυσης των διαφορών πέραν αυτού της δικαστικής οδού. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είχε ήδη εισαχθεί στο ελληνικό δίκαιο με το ν.3898/2010, αναμορφώθηκε πλήρως με το Ν.4512/2018 και αποτελεί μέρος της ελληνικής νομικής πραγματικότητας.

Το “Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης – Σύνεσις” συστάθηκε προκειμένου να ενθαρρύνει την χρήση μεθόδων για εναλλακτική επίλυση διαφορών, τόσο από το νομικό κόσμο όσο και από την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Πρωταρχικό στόχο του αποτελεί η διάδοση και η ενίσχυση της ιδέας της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.