Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών / εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Είναι μια διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μίας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως με συμφωνία να λύσουν την διαφορά τους με την βοήθεια ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή χωρίς να καταφύγουν στα δικαστήρια.


Ποιες υποθέσεις επιδέχονται επίλυση μέσω Διαμεσολάβησης;

Οι ιδωτικού δικαίου αστικές και εμπορικές διαφορές, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς τους.


Ποια είναι τα οφέλη της Διαμεσολάβησης;

Τα οφέλη της Διαμεσολάβησης είναι τα παρακάτω:

 • Χαμηλό κόστος (σε σχέση με τα έξοδα μιας δικαστικής διεκδίκησης)
 • Ταχύτητα
 • Αμοιβαία ικανοποιητικό αποτέλεσμα
 • Διατήρηση μίας πολυετούς συνεργασίας και στο μέλλον ή λήξη μίας επαγγελματικής συνεργασίας με έναν φιλικό τρόπο.

Ποιος είναι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή στην Ελλάδα;

Στην Ελλάδα, ένας Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής:

 • Θέτει τους κανόνες της διαδικασίας
 • Διευκολύνει τον διάλογο
 • Συνοψίζει και επιβεβαιώνει τα βασικά σημεία της επικοινωνίας, ώστε και οι δύο πλευρές να καταλαβαίνουν τα ίδια πράγματα
 • Αν χρειαστεί, κρατάει σημειώσεις με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
 • Επαναλαμβάνει πάντοτε τα σημεία της κοινής συμφωνίας, εάν αυτή υπάρξει, προτού αυτά αποτυπωθούν από τους Δικηγόρους των μερών σε συμφωνητικό.
 • Δεν εκδίδει απόφαση. Η επίλυση της διαφοράς επιτυγχάνεται με συμφωνία των εμπλεκομένων μερών στην οποία έχουν καταλήξει τα ίδια με ελεύθερη διαπραγμάτευση. Η συμβολή του διαμεσολαβητή είναι η διευκόλυνση επίτευξης της συμφωνίας αυτής.

Ποιος είναι ο ρόλος του πληρεξουσίου Δικηγόρου των εμπλεκομένων μερών στην Διαμεσολάβηση;

 • Η παρουσία του πληρεξουσίου Δικηγόρου κατά την διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική κατά την ελληνική νομοθεσία . Είναι όμως ταυτόχρονα και πολύ σημαντική για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
 • Ο νομικός παραστάτης της κάθε πλευράς πρέπει να έχει πολύ καλή αντίληψη της διαδικασίας.
 • Οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες του για την δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς τους και μέσω του νέου αυτού θεσμού αλλά και να τους προετοιμάζει για την διαδικασία, παρέχοντας κατά την διάρκεια αυτής τις πρακτικές και τις νομικές του συμβουλές.
 • Κατά την διεξαγωγή της διαμεσολάβησης πρέπει να ακούει υπομονετικά τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς
 • Να παραθέτει κάθε χρήσιμη πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τον Διαμεσολαβητή να καταλάβει τις λεπτομέρειες της διαφοράς.

Γιατί κάποιος να δαπανήσει χρήματα στη Διαμεσολάβηση, όταν η υπόθεση του έχει ήδη πάρει την δικαστική οδό?

Γιατί πολύ απλά μέσω της δικαστικής οδού θα υπάρξει μία δικαστική απόφαση, η οποία θα δικαιώνει μόνο το ένα μέρος, ενδεχομένως στη συνέχεια αυτή να προσβληθεί  με ένδικα μέσα , με μεγάλο κόστος και δικαστικά έξοδα, χωρίς κανένα από τα μέρη να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας. Στη Διαμεσολάβηση και στην εναλλακτική επίλυση διαφορών τα ίδια τα μέρη διαμορφώνουν την συμφωνία που επιθυμούν με χαμηλό κόστος και γρήγορη διαδικασία.


Τι γίνεται εάν το ένα από τα δύο μέρη δεν επιθυμεί να προσφύγει στην Διαμεσολάβηση?

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε Διαμεσολάβηση και σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και νιώθουν σχετική αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Διαμεσολαβητής ή/ και ο Νομικός Παραστάτης θα προσπαθήσει να προσεγγίσει το μέρος αυτό,  προκειμένου να λάβει την συναίνεσή του, με παράθεση επιχειρημάτων προτάσσοντας κυρίως τα οφέλη της Διαμεσολάβησης.


Εάν αποφασίσω να γίνω Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, από πού πρέπει να ξεκινήσω?

Το νομικό πλαίσιο  που καλύπτει την Διαμεσολάβηση σήμερα είναι ο νόμος  4512/2018 ο οποίος αναμόρφωσε πλήρως το προηγούμενο νομικό πλαίσιο (Ν.3898/2010), και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την κοινοτική Οδηγία 2008/52 ΕΚ.

Με το ίδιο νομοθέτημα θεσπίζεται αυστηρός Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και καθορίζονται οι κυρώσεις για παραβάσεις αυτού.


Όσοι δεν έχουν εμπειρία στην Διαμεσολάβηση, λένε κάποιες φορές ότι πάντα οι διάδικοι/εμπλεκόμενα μέρη μπορούσαν να επιλύσουν τις διαφορές τους μόνοι τους! Συνεπώς γιατί ακριβώς χρειάζονται τον Διαμεσολαβητή;

Eάν όντως μπορούν να επιλύσουν την διαφορά μόνοι τους, δεν έχουν παρά να το κάνουν! Και βέβαια δεν χρειάζονται την Διαμεσολάβηση! Μπορούν όμως τελικά να την επιλύσουν? Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν μπορούν. Συνεπώς η ανάμειξη ένος τρίτου ουδέτερου και αμερόληπτου ανθρώπου με ειδικές γνώσεις, του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή,  που κανένα προσωπικό συμφέρον δεν προσδοκά από την έκβαση της υπόθεσης, δύναται να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην εξεύρεση  αμοιβαίας αποδεκτής λύσης.


Γιατί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης είναι τελικά τόσο αποτελεσματική και λειτουργεί με τέτοια επιτυχία σε τόσες χώρες?

Γιατί για πρώτη φορά μέσα από την διαδικασία της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών τα εμπλεκόμενα μέρη εχουν την δυνατότητα να  αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο αντικρυστά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αξιολογήσουν προτάσεις και ευκαιρίες που δεν ακούστηκαν ποτέ στο δικαστήριο λόγω της έντασης και της πίεσης του χρόνου. Τις περισσότερες φορές συναισθηματικοί παράγοντες κρύβονται πίσω από μία διαφορά και όταν αυτοί αντιμετωπιστούν με σεβασμό, τότε τα μέρη προσεγγίσουν με μεγαλύτερη συμπάθεια το ένα το άλλο.

Επίσης μέχρι τώρα η διαφορά των εμπλεκομένων μερών αντιμετωπίζοταν μόνο από τους δικηγόρους τους. Τα ίδια τα μέρη δεν συμμετείχαν στον διάλογο. Με την Διαμεσολάβηση τα μέρη αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο των πραγμάτων καθώς και μία ευκαιρία να μιλήσουν μεταξύ τους εκ του σύνεγγυς.


Μπορούν άραγε τα εμπλεκόμενα μέρη να επικοινωνήσουν  μεταξύ τους κατά την διαδικασία της Διαμεσολάβησης οποιεσδήποτε πληροφορίες χωρίς τον φόβο αυτές να αποκαλυφθούν στο δικαστήριο, εάν τελικά η Διαμεσολάβηση δεν ευδοκιμήσει?

Όσα λεχθούν ή αποκαλυφθούν κατά την διαδικασία της Διαμεσολάβησης δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά μέσα σε μία δίκη στο μέλλον. Σε διαφορετική περίπτωση τα μέρη δεν θα ενθαρρύνονταν ποτέ να αποκαλύψουν πληροφορίες κατά την διαδικασία αυτή.


Και αν τελικά αποτύχει η Διαμεσολάβηση?

Μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν επιλύονται όλες οι υποθέσεις με την Διαμεσολάβηση. Η Διαμεσολάβηση άλλωστε δύναται να πραγματοποιείται παράλληλα με τις λοιπές δικαστικές ενέργειες των μερών. Δεν προκαλεί καμία καθυστέρηση.

Ναι μπορεί να αποτύχει, όμως μπορεί να έχει χτίσει στο μεταξύ ένα διάλογο επικοινωνίας των μερών, που ποτέ έως σήμερα δεν υπήρχε και ίσως στο μέλλον να διευκολύνει την πρόοδο μίας άλλης προσπάθειας διαπραγματεύσεων.