ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ Δ.Σ.Θ. & Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.

ΜΕ ΘΕΜΑ:
Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2018, 18.30
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα)