Διαμεσολάβηση μέσω τηλεφώνου!

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Μεγάλης Βρετανίας εισηγείται την εισαγωγή των εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών μικρής κλίμακας μέσω διαμεσολάβησης δια τηλεφώνου! Στόχος η απονομή δικαιοσύνης και η ανακούφιση των υπερφορτωμένων δικαστηρίων από χιλιάδες υποθέσεις με αντικείμενο μικρής οικονομικής αξίας.

> Διαβάστε περισσότερα