Νανά Παπαδογεωργάκη

Η Νανά είναι Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος Παρ΄ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1996. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου), Τμήμα Νομικής καθώς επίσης και στο ALBA Graduate Program in Business Studies for law Practitioners (Επιχειρησιακές Σπουδές για Δικηγόρους), MSc in Business Studies for Law Practitioners.

Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, (ΥΔΔΑΔ, ADR Group UK), Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών και μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών (Δεκ 2011 – Δεκ 2014). Έχει αποκτήσει εμπειρία στην Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών από το έτος 2000, όπου και διατέλεσε νομικός σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες.

Έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το ADRg, UK. Έχει κάνει μετεκπαίδευση στην Διαμεσολάβηση (Advanced Mediation Training Course, ΜΑΤΑ, UK), αλλά και ειδική εκπαίδευση στο Harvard Law School (Harvard Negotiation Institute) (Program on Negotiation – Mediation Workshop). Είναι πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια σε Οικογενειακές Υποθέσεις (ADRg, UK), σε Υποθέσεις στον Εργασιακό χώρο (ADRg, UK) και Διεθνώς Πιστοποιημένη Δικηγόρος στην Εκπροσώπηση Πελατών σε Διαμεσολάβηση (ADRg Accredited International Mediation Advocate, UK).

Επίσης έχει εκπαιδευτεί στους τρόπους πρόληψης βίας και τη σχολική διαμεσολάβηση (school mediation training) και συμμετέχει, σεμινάρια και προσομοιώσεις διαμεσολάβησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως και σε παρουσιάσεις για τη σχολική διαμεσολάβηση

Είναι Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Accredited Trainer for mediation courses) από την Toolkit Company, The Netherlands.

Επί δύο (2) έτη έχει τελέσει Εκπαιδεύτρια Υποψηφίων Διαμεσολαβητών στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και έχει εκπαιδεύσει μέχρι και σήμερα περισσότερους από 400 διαμεσολαβητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Μεγάλη Βρετανία, Κύπρο και Ινδία).

Είναι ιδρυτικό μέλος της αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης – GMI» έχοντας αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες διάδοσης της χρήσης των εξωδικαστικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.