Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης

Το “Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης” έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση της χρήσης μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και ειδικότερα του νέου θεσμού της Διαμεσολάβησης, μετά και την εισαγωγής του στην Ελληνική έννομη τάξη.

Στόχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στον τομέα της Διαμεσολάβησης, ώστε με τη βοήθεια εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών, να λειτουργήσει ο νέος αυτός θεσμός αποτελεσματικά και εποικοδομητικά τόσο για τα εμπλεκόμενα μέρη, όσο και για τους Δικηγόρους τους αλλά και γενικότερα για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.