Διαφορές στον εργασιακό χώρο

Σε κάθε εργασιακό χώρο δημιουργούνται καθημερινά μικρές ή μεγάλες διαφωνίες άλλοτε σε επίπεδο διοικητικών ή επιχειρηματικών αποφάσεων και άλλοτε σε επίπεδο προσωπικών διαφορών οι οποίες συχνά εξελίσσσονται σε συγκρούσεις που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία μιας εταιρείας ή ενός μεγαλύτερου οργανισμού. Το αποτέλεσμα είναι να διαταρράσουν τις ανθρώπινες σχέσεις και να επιδρούν αρνητικά στην παραγωγικότητα και την καλή εικόνα μιας επιχείρησης. Οι συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ως τέτοιες απαιτούν μια άλλη τεχνογνωσία αλλά και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και επίλυσης.