Στον Δήμο ή την Κοινότητα

Η δυνατότητα να επιλύονται οι συγκρούσεις που δημιουργούνται από τη συνύπαρξη διαφορετικών ατόμων και κοινωνικών ομάδων εντός ενός δήμου με τη χρήση μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση (Community Mediation), συμβάλλει αναμφίβολα στη δημιουργία συνθηκών ειρηνικής συμβίωσης και βοηθά στην πρόληψη συγκρουσιακών καταστάσεων.

Οφέλη

Η διαμεσολάβηση στο πλαίσιο των δήμων συμβάλλει μεταξύ άλλων στην κοινωνική ειρήνη, στη διατήρηση αρμονικών σχέσεων δημοτών & διοίκησης, στην καλύτερη δημοτική λειτουργία με την επίλυση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον του δήμου, στην πιο αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών αιτημάτων & προβλημάτων των δημοτών.