Οικογενειακές Διαφορές

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως η οικογενειακή διαμεσολάβηση (Family Μediation) έχει εδραιωθεί ως η βασική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης των ζητημάτων που προκύπτουν από τον τερματισμό του έγγαμου βίου ή της ελεύθερης σχέσης των μερών (σύμφωνο ελεύθερηςσυμβίωσης).

Αντί δηλαδή των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος – εφόσον δεν πρόκειται βεβαίως για διαφορές που εμπίπτουν σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου,όπως π.χ. η έκδοση διαζυγίου που απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης- τα μέρη μπορούν με τη διαμεσολάβηση να βρουν τις δικές τους λύσεις.

Οφέλη

Οι λύσεις αυτές, θα επιφέρουν ηρεμία στην οικογένεια χωρίς την εμπλοκή σε χρονοβόρες και ψυχοφθόρες δικαστικές διαμάχες. Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση ανοίγει ένα πεδίο διαλόγου μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα στο ζευγάρι να αποκλιμακώσει τη σύγκρουση, να συνειδητοποιήσει τις πραγματικές του ανάγκες και να δημιουργήσει συνθήκες για καλύτερη επικοινωνία.