Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης

Το "Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης" ιδρύθηκε από την Έλενα Κολτσάκη και την Νανά Παπαδογεωργάκη και έχει ως πρωταρχικό σκοπό την προώθηση μεθόδων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και ειδικότερα του νέου για την ελληνική έννομη τάξη θεσμού της Διαμεσολάβησης.

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ο Θεσμός

Η διαμεσολάβηση μπορεί να ορισθεί ως μια διαρθρωμένη διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εθελουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και έμπειρου τρίτου ειδικά εκπαιδευμένου, του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή.

Μάθετε περισσότερα

Ο Σκοπός

Η Διαμεσολάβηση διέπεται από το ν.4512/2018 κι αποτελεί μέρος της ελληνικής νομικής πραγματικότητας. Το "Ελληνικό Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης" ενθαρρύνει και προωθεί τη χρήση μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, τόσο από τον νομικό κόσμο όσο και από την ελληνική κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Κολτσάκη

Διδάκτωρ Νομικής

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ADR Center & ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

  τ.Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης

Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση του θεσμού της Διαμεσολάβησης

Νανά Παπαδογεωργάκη

Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ADR Center & ΑΚΚΕΔ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ


ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ως διαμεσολάβηση ορίζεται μια σύντομη και σύννομη διαρθρωμένη διαδικασία εκούσια, εχέμυθη και εμπιστευτική στην οποία παρίστανται τα εμπλεκόμενα μέρη μαζί με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, και ένα τρίτο ουδέτερο πρόσωπο τον Διαμεσολαβητή.

Προσομείωση Διαμεσολάβησης σε εμπορική διαφορά